top of page

ספר ההצלחות שלי

SuccessBook.JPG

הספר מזמין אותכם לכתוב את הצלחותיכם בכל יום.

 הצלחה היא מה שנחשב בעיניכם כהצלחה, קטנה כגדולה. הישג שהשגתם או המנעות שהצלחתם לעמוד בה.

בכל יום, התבוננו במעשיכם ומצאו לפחות 3 דברים וארועים שאתם רואים כהצלחות.

 בכל יום, ציינו לעצמכם מעשה טוב שעשיתם למען עצמכם ולמען אחרים.

 בכל יום, זכרו מילה טובה ושבח שאמרתם לסובבים אותכם ולעצמכם.

המתמידים בכתיבת " ספר ההצלחות שלי ", חייהם מועצמים ומשתדרגים לאין ערוך.

הספר נכתב מעצמו. כל יום אנחנו אומרים ועושים דברים. האם אנחנו נותנים עליהם את הדעת? האם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם בעולמנו?

 

הספר נותן הזדמנות למקד את תשומת הלב לדברים שהצלחנו בהם, ונותן אפשרות לראות אותם בפרספקטיבה של זמן ובצורה מצטברת, כך שלאחר תקופה אנחנו יכולים לשים לב כמה דברים משמעותיים אנחנו אומרים ועושים.

 

בספר שזורים מאמרי חז"ל, שאותם אספתי באהבה מתוך אלפי מאמרים ופתגמים. בכל מאמר ישנו מסר יומי שמעורר למחשבה ולפעולה. אני מברכת אתכם ומאחלת לכם שיתקיים בכם הפסוק מספר תהילים: "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח."

 בהצלחה בדרככם להצלחה,

 סימונה בן דור

bottom of page